Multimove

 

Dit seizoen pompen we nieuwe energie in dit initiatief op woensdagnamiddag.

Binnen eigen rangen beschikken we nu over 3 multimove begeleiders. (Louis Carpentier, Lize Lepoutre, Vic Vanhoutte)

 

We verwelkomen graag jonge sportievelingen vanaf 3e kleuter tot en met 2e leerjaar.

 

WANNEER:                                          woensdagmiddag 13u30-14u30

LOCATIE:                                              sporthal Gits

START:                                                  4 oktober 2017 (2017 = 9 lessen / 2018 = 11 lessen)

KOSTPRIJS voor 20 lessen                65€

Inschrijven voor 20 september via erika@maessport.be

 

Data Multimove momenten 2017                                Data Mulitmove momenten 2018

Oktober                 4-11-18-25                                           Januari   10-17-24-31

November             8-15-22-29                                           Februari 7-21-28

December             6                                                             Maart     7-14

April       18-25

 

Wat is Multimove? – check ook https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/

Multimove biedt kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

 

Omdat badminton op heel jonge leeftijd niet altijd evident is willen we via Multimove een basis leggen aan vaardigheden die iets later heel goed van pas komen tijdens de badmintontraining.

 

Vanaf 1e à 2e leerjaar is het mogelijk om de multimove lessen te combineren met een badmintontraining op vrijdag van zodra dit sportief een meerwaarde is voor uw kind. (kleine meerprijs van 15€)