Aanspreekpunt Integriteit

Voeg je koptekst hier toe

De Gitse Badmintonclub  wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare
manier kan badmintonnen. Wij willen hierbij een voorname rol spelen om elk kind, jongeren, volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. 

Daarom gingen we in op de vraag van Badminton Vlaanderen om de opleiding API (aanspreekpunt integriteit
te volgen) Hanne Buysschaert en Frans Maes volgden de opleiding en fungeren als
aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens of klachten heeft inverband met ethische kwesties.

Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers,begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijfdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API’s handelen discreet en en onafhankelijk, of in samenspraak met de federatie API van Badminton
Vlaanderen
.

Vragen? mail naar secretariaat@gitsebc.be  of bel 0474 56 71 83